Kære ny andelshaver i AB Lincoln

Først og fremmest velkommen i AB Lincoln. Vi har i det nedenstående forsøgt at besvare de hyppigst forekomne spørgsmål ved indflytning i AB Lincoln.

• Vi anbefaler at nøglen til lejligheden udskiftes, dette bekostes af den nye andelshaver. Nøglerne til hele AB Lincoln er identisk med den udleverede gadenøgle

• Ændring af navn på dørtelefon, egen dør og postkassen i stuen sker ved skriftelig henvendelse (se kontaktinfo på opslag ved gadedøren eller HER).

• Nyt vaskekort (det gamle kan ikke overdrages) bestilles ved henvendelse HER. Vaskeriet findes på hjørnet af Strandboulevarden 13 og Willemoesgade 76.

• Til hver andel er der et kælderrum der følger andelen. Man må ikke bytte kælderrum indbyrdes. Kælderrum anvises af viceværten hvis andet ikke er aftalt.

• Foreningen har fælles internet, telefoni og tv fra Parknet. Viceværten eller bestyrelsen kan ikke hjælpe ved spørgsmål til dette. Henvendelser vedrørende internet, telefoni og tv skal ske til Parknet på www.parknet.dk.

• Vedtægter kan ses på siden her eller rekvireres hos:

BJØRNSHOLM

Bredgade 25F

1260 København K.

• Andelskronen og den kommende husleje fastsættes hvert år ét år frem på generalforsamlingen som afholdes i marts el. april. Som ny andelshaver opfordres du til at deltage ved den årlige generalforsamling.

• Andelsbevis kan fremsendes på forespørgsel. Købskontrakten er normalt gældende.

• Huslejen opkræves af BJØRNSHOLM. Normalt betales huslejen en måned frem.

• Der er 3 skralderum til dagrenovationsaffald de findes i hver sin ende af garagerne. Yderligere findes der containere til glas, pap, papir, metal,farligt affald, hård plast samt elektronik i gården. Storskrald placeres i garagen tættest på fiskedamsgade. Storskrald er til affald som ikke kan være i dagrenovatoins containerne. Der af ordet STOR skrald.

• Der er tre cykelkældre. To kældre er i gennemgangen/passagen under Classensgade 63 og den tredje har adgang fra gården ved Classengade 61. Der er to aflåste barnevognsrum som er tidligere garager, de er i forbindelse med skralde rummene i gården.

• Du skal fremsende din e-mail til BJØRNSHOLM, på es@bjornsholm.com da hovedparten af al kommunikation fra AB Lincoln fremover vil foregå pr. e-mail. Herudover kan du oprette dig som beboer på hjemmesiden, så du altid modtager besked, når der er nyt i foreningen.

• Har du brug for  et ekstra kælderrum kan du kontakte varmemesteren.

• Såfremt du ønsker at lave ændringer i din nye lejlighed SKAL dette oplyses til bestyrelsen, bestyrelsen@ablincoln.dk, med kopi til Ejendomsadministrationen – BJØRNSHOLM, es@bjornsholm.com, og ALLE arbejder der kræver Københavns Kommunes tilladelse eller indberetninger til, SKAL der søges tilladelser om hos:

Center for Byggeri, Byggesagsafdelingen, KundeCenter

Ottiliavej 1, 4. sal

2500 Valby

Tlf. 33 66 52 95/96.

Ibrugtagningstilladelser skal fremvises på forlangende af AB Lincoln.

• Det er ikke tilladt at lave ombygninger uden at kontakte bestyrelsen og/eller søge tilladelse hos Københavns Kommune( se overfor).

Når der i forbindelse med ombygning eller ændring af beboelsen ansøges om byggetilladelse og efterfølgende ibrugtagningstilladelse hos Københavns Kommune fremsendes der en opkrævning herfor til foreningen.

Københavns kommune vil ikke sende opkrævningen til rekvirenten, men kun til ejendommen (foreningens administrator).

Da der er en meget kort betalingsfrist betales opkrævningen i første omgang af administrator for at undgå strafgebyr.

Administrator opkræver derefter gebyret samt et ekspeditionsgebyr hos den pågældende andelshaver.

• Når du er flyttet ind, er du automatisk på den interne venteliste.

• AB Lincolns husorden er udleveret og forefindes også her på siden, hvor du også kan hente generel information om foreningen og derudover kan du altid henvende dig til os på bestyrelsen@ablincoln.dk

Skulle du have yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Vi har træffetid første tirsdag i måneden kl. 18-18.30 i baglokalet bag vaskeriet.

Velkommen i AB Lincoln!

Bestyrelsen AB Lincoln