Regler for sammenlægning af andele i A/B Lincoln

Tilladelse til sammenlægningen skal andelshaveren selv indhente hos Københavns Kommune. Underskrift på denne ansøgning/tilladelse fås enten fra A/B Lincolns bestyrelse eller ejendomsadministrationen. Tegninger over andel kan rekvireres hos Københavns Kommune matr. Udenbys klædebo kvarter, København 5423 m.fl.

Yderligere information om sammenlægning kan findes her